Noteikumi un nosacījumi

1.§. Piemērojamības joma, definīcijas
(1) Uz tiešsaistes veikala nodrošinātāja (turpmāk: “pakalpojumu sniedzējs”) un klienta (turpmāk “klients”) līgumattiecībām attiecas šie noteikumi un to spēkā esošā versija pasūtījuma veikšanas laikā. Biedru novirzošie noteikumi netiek atzīti, ja vien pakalpojumu sniedzējs tiem nav rakstiski skaidri piekritis.
(2) Klients ir patērētājs, ja pirkuma līgumu viņš neslēdz galvenokārt komerciāliem mērķiem vai pašnodarbinātības nolūkos. Savukārt uzņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas vai personālsabiedrības, kas noslēdz pirkuma līgumu komerciāliem mērķiem vai pašnodarbinātības nolūkiem.

2.§. Līguma noslēgšana
(1) Klients var izvēlēties preci no piegādātāja preču klāsta un ievietot to tā sauktajā iepirkumu grozā līdz clickpogu “iepirkumu grozs”. Pēc vēlamo produktu izvēles un clickUz pogas “norēķināties” klientam tiks lūgts norādīt personas datus un izvēlēties maksājuma / nosūtīšanas veidu. Autors clickUz pogas “noformēt saistošu pasūtījumu” klients pabeidz pasūtīšanas procesu un noslēdz juridiski saistošu līgumu ar pienākumu samaksāt pirkuma cenu. Pirms pasūtījuma pārsūtīšanas klients var jebkurā laikā pārskatīt un mainīt sniegto informāciju.
(2) Pēc pasūtījuma veikšanas pakalpojumu sniedzējs nosūta klientam automātiski ģenerētu e-pasta apstiprinājumu, kurā ir visa informācija par pasūtījumu. Klients var izdrukāt e-pastu, izmantojot funkciju “drukāt”. Šis automātiskais apstiprinājums dokumentē tikai pasūtījuma saņemšanu un nav juridiski saistoša klienta pasūtījuma pieņemšana. Pakalpojumu sniedzējs var pieņemt pasūtījumu trīs dienu laikā, nosūtot atsevišķu pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu vai piegādājot preci (-es).

3.§ Īpašumtiesību rezervēšana
Pakalpojuma sniedzējs saglabā preču īpašumtiesības, līdz tiek saņemts pilns maksājums.

4.§. Cena un piegādes izmaksas
(1) Visas cenas ir gala cenas, kas satur
tomēr saskaņā ar Vācijas pārdošanas nodokļa likumu pievienotās vērtības nodoklis. Klientiem, kuri ir patērētāji ārpus Eiropas Savienības, ir tiesības uz atbrīvojumu no nodokļiem tāpat kā Eiropas biznesa partneriem ar derīgu nodokļa ID numuru   
(2) Piegādes izmaksas ir norādītas pirkuma pasūtījuma veidlapā. Piegādes izmaksas sedz klients.
(3) Preces tiks nosūtītas pa pastu. Ja klients ir patērētājs, pakalpojumu sniedzējs uzņemas risku, kas saistīts ar sūtījumu.

5.§ Maksājumu kārtība
(1) Klients var maksāt tikai avansā.
(2) Maksājums ir jāveic tūlīt pēc līguma noslēgšanas.
(3) Preces netiks nosūtītas pirms maksājuma saņemšanas.

6.§ likumā noteiktā garantija, addigarantijas
(1) Likumā noteiktie garantijas noteikumi attiecas uz visiem pakalpojuma sniedzēja piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja klients ir uzņēmējs, visiem pakalpojumu sniedzēja piegādātajiem priekšmetiem garantijas laiks ir 12 mēneši.
(2) Atsevišķa piegādāto preču garantija, kas nav likumā noteiktā garantija, var būt spēkā tikai tad, ja tas ir skaidri norādīts produkta pasūtījuma apstiprinājumā.

§ 7 atbildība
(1) Klienti nevar prasīt zaudējumu atlīdzību. Tas neattiecas uz prasībām, kas izriet no dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumiem, veselības bojājumiem vai būtisko līgumsaistību (pamatpienākumu) pārkāpuma, kā arī uz citām prasībām attiecībā uz citiem zaudējumiem, kas radušies tīša vai rupjas nolaidības dēļ, ko izdarījis līgumslēdzējs. pakalpojumu sniedzējs vai viņa likumīgie pārstāvji vai aģenti. Līgumsaistības ir būtiskas, ja to izpilde ir nepieciešama, lai sasniegtu līguma mērķus.
(2) Būtisko līgumsaistību pārkāpuma gadījumā pakalpojumu sniedzēja atbildība aprobežojas ar tipiskiem, paredzamiem zaudējumiem, ja pārkāpumu izraisīja vienkārša nolaidība. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad zaudējumu atlīdzināšanas prasījumi izriet no dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumiem vai veselības bojājumiem.
(3) Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz pakalpojumu sniedzēja likumīgajiem pārstāvjiem un aģentiem, ja pret tiem vērstas prasības tieši.
(4) Produkta atbildības likuma (Produkthaftungsgesetz) noteikumi netiek ietekmēti.

8.§ Nobeiguma noteikumi
(1) Uz visām tiesiskajām attiecībām starp klientu un pakalpojumu sniedzēju attiecas Vācijas Federatīvās Republikas likumi. CISG noteikumus nepiemēro.
(2) Pasūtītājs pasūtīšanas laikā patur klientam pieejamus šos noteikumus un citus līguma noteikumus. Klients var saglabāt visu būtisko informāciju, lejupielādējot Noteikumus un nosacījumus, kā arī datus, kas savākti pasūtīšanas laikā, izmantojot savas pārlūkprogrammas funkcijas.
(3) Līguma valoda ir angļu.
(4) Ja klients ir komerciāls tirgotājs, publiska juridiska persona vai publisks īpašs aktīvs, visu juridisko strīdu, kas izriet no šī klienta un pakalpojumu sniedzēja līguma, jurisdikcijas vieta ir pakalpojumu sniedzēja dzīvesvieta.
(5) Ja kāds šo noteikumu un nosacījumu punkts pilnībā vai daļēji izrādās nederīgs, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Šajā gadījumā nederīgo klauzulu aizstāj ar normatīvajiem aktiem. Ja kādai no līgumslēdzējām pusēm tas izrādās nepamatots slogs, līgumu kopumā uzskata par nederīgu.

Statuss no 2018. gada marta
Jūs esat veiksmīgi abonējis!
Šis e-pasts ir reģistrēts